shadow

Kallelse till extrastämma

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till extra föreningsstämma.

Dag Torsdagen den 17 maj 2018
Tid 19.00
Plats Gemensamhetslokalen på Kanelgränd 51