shadow

På Kanelen hösten 2018

Hej alla på Kanelgränd

Sommaren var vädermässigt en av de finaste på mycket länge, och när detta skrivs är det en fantastisk höstdag med värmande sol. Härligt! Här kommer lite info om vad som är på gång och vad som har förevarit i vårt område.

Förberedelse inför trädplantering

Du har redan fått information om att föreningen behöver din hjälp med att förbereda för trädplanteringen vid gästparkeringen lördag 20 och söndag 21 oktober. Utförligare information finns på informationstavlorna. Lön utgår med 150 Kr per timme innan skatt.

Städdagen den 28 oktober

Får du separat information om. Ställ upp och hjälp till samtidigt som du lär känna andra boende i området. Samling på vid stora garaget kl. 10.00

Årsstämman går av stapeln torsdagen den 22 november

Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att delas ut i god tid innan. Vi ska också fatta det andra stämmobeslutet om nya stadgar.

Kanelmästerskapen i kubb

Blev inte heller i år den folkfest vi hade hoppats på. Vi var sex glada personer som spelade. Tjejlaget vann övertygande.

Cykelrummen måste rensas ut på gamla cyklar

Det är dags att rensa ut övergivna cyklar i alla cykelrum. Märk upp din cykel med namn och adress. Omärkta cyklar kommer att ställas i ett låst utrymme för att i vår slutligen skickas till skroten. Märkningen ska vara genomförd till städdagen.

Styrelserummet öppet på måndagar jämna veckor
Veckor mellan 19.00 och 19.30. Har du behov att komma i kontakt med någon i styrelsen kan du använda kontaktfunktionen på vår hemsida eller vid akuta ärenden ringa någon i styrelsen. Telefonnummer till alla i styrelsen finns på infotavlorna.

Biltrafik i området

Så till sist en vädjan. Kör inte bil i området även om någon bom står öppen. Våra barn och framför allt deras föräldrar måste vara trygga med att barnen kan leka i hela området utan risk att bli påkörda. Behöver du få hjälp att öppna en bom för en tung transport så kontakta någon i styrelsen.

Värna om mijön

Hoppas vi att alla vill. För att minska på pappersförbrukningen gör vi ett försök från årsskiftet att enbart sprida all information via informationstavlorna i trappuppgångarna,
Styrelsen genom Jessica och Totte