Kallelse till årsstämma 2020

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag Onsdagen den 18 november 2020 Tid 19.00 Plats Njupskärrs skolas matsal OBS! Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin. Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av två personer, […]

Städdag hösten 2020

Söndagen den 25:e oktober hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område! Klockan 10.00 samlas vi vid föreningens garage vid stora parkeringen. Som vanligt ska vi först koncentrera oss på dungen och den stora gräsmattan och områdena runt parkeringarna innan vi fixar våra gårdar. På grund av den pågående pandemin kommer vi denna […]

Vattenavstägning 2020

Vattnet här på Kanelgränd kommer att stängas av natten mellan måndag och tisdag. Detta är meddelandet från kommunen: Jag vill bara meddela att vi kommer behöva göra en planerad vattenavstängning för VA arbeten på örtstigen som kommer drabba erat område så att ni blir utan vatten.detta kommer ske på måndag den 19/10 kl 22,00 och […]