shadow

Välkommen på informationsmöte

Välkommen på informationsmöte torsdagen den 12 maj klockan 19.00 i föreningslokalen Kanelgränd 51.

Som vanligt kommer styrelsen att informera om det ekonomiska läget och vad som är på gång i föreningen

Som medlem får du möjlighet att framföra idéer, komma med ris och ros, men framför allt deltaga i utvecklingen av din bostadsrättsförening.

Vi börjar med att äta smörgåstårta som vi sköljer ned med cider eller öl.

För att smörgåstårtan ska räcka till alla vill vi att det max kommer två personer från varje lägenhet.

För att mötet inte ska bli för långt ska vi försöka undvika frågor som rör enskilda medlemmar utan koncentrera oss på sådant som berör alla.

För enskilda frågor finns delar av styrelsen samlad i styrelserummet måndagar i jämna veckor mellan klockan 19.00 och 19.30

VÄLKOMMEN

Styrelsen