FAQ

Finns inte svaret på din fråga här nedan? Ställ gärna den till oss via vår kontaktsida.

Fråga: Kan jag låna maskiner eller verktyg av föreningen?

Svar: Absolut, det kan du göra. För allas skull tar vi en deposition på 500 SEK när du lånar något.
Depositionen får du tillbaka vid återlämning av produkt/-er i samma skick som vid utlåningen.
Du kan låna bl.a. pirra, pallvagn, högtryckstvätt eller trädgårdsredskap.

Fråga: Vad gäller vid renovering av badrummet??

Svar: Grundregeln är att du inte får ändra något som finns i golv, tak och väggar i din lägenhet. 
Att flytta en golvbrunn är alltså inte tillåtet utan styrelsens skriftliga medgivande. 
Genomför du renoveringar som kräver godkännande av styrelse och detta inte lämnats kan det bli
kostsamt om ett några brister skulle uppstå senare. 
Du kan då bli betalningsansvarig för alla skador som uppstår.

För renovering av badrummet har föreningen i dagsläget ett avtal med Skälsätra Bygg & Design AB.
Kontakta gärna Staffan Westlund från Skälsätra Bygg & Design AB, på 0709-95 27 10

Om du ska installera en ny handdukstork är det ytterst viktigt att du säkerställer att ni kopplar
denna till VVC och inte till tappvarmvattnet. För frågor, kontakta styrelsen.

Fråga: När kan jag ringa HSB-jouren?

Svar: HSB-jouren ringer du endast i akuta fall. 
Försök alltid kontakta någon i styrelsen inledningsvis.

Fråga: Vad får jag göra med min uteplats?

Svar: Det är helt okej att lägga ett trädäck på din uteplats, men inte flytta eller 
ändra exempelvis staketen utan styrelsens godkännande. 
Naturligtvis får du sedan utsmycka och möblera din uteplats enligt eget tycke och smak 
(så länge det inte innebär risker för annan eller bryter mot lagar).

Fråga: Kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Svar: Syftet är att bostadsrättsinnehavaren själv ska bo permanent i lägenheten. 
Dock kan det uppstå situationer då du för en viss tid inte kan bo själv i lägenheten och därför 
vill hyra ut i andra hand, vilket styrelsen kan godkänna. 
Om du vill hyra ut din lägenhet till någon annan behöver du tillstånd från föreningens styrelse.

Ange fullständiga uppgifter i ansökan och skicka den sedan till: HSB Stockholm, 112 84 Stockholm. 
Kom ihåg att om din lägenhet är pantsatt krävs även godkännande från din bank.

Andrahandsuthyrning kan exempelvis godkännas vid dokumenterat arbete/studier på annan ort eller 
vid sambotest/provboende. 
Tillstånd ges med högst 12 månader åt gången och vi ser gärna att det är samma person som 
hyr i andra hand under hela perioden.

Styrelsen godkänner inte juridiska personer som medlemmar eller andrahandshyresgäster.
Om du är osäker kan du alltid kontakta styrelsen eller vår HSB-representant för att få råd. 
Att hyra ut i andra hand utan tillstånd är inte tillåtet.

Fråga: Jag har elbil. Vad gäller?

Svar: Om du som medlem har en elbil och nyttjar föreningens stolpar (utan förändring), 
debiteras du 100 SEK för elkostnaden.
Om du som medlem har en elbil och behöver en särskild laddstolpe, får medlem bekosta stolpen själv.
Stolpen ägs sedan naturligtvis av medlemmen själv, som vid eventuell flytt äger rätt att ta
med sig stolpen. Dock behöver ursprunglig laddstolpe då återställas på platsen.

Fråga: Jag väntar på bilplats, kan jag parkera på gästparkeringen?

Svar: Om du står i kön för en bilplats kan du erhålla ett P-tillstånd från HSB och 
parkera på gästparkeringen. Du betalar då något lägre avgift än om du hade en fast bilplats.
Står du inte i kön, kan du fortfarande parkera där mot att du betalar den vanliga avgiften 
i automaten.

Fråga: Kan jag använda pengarna från "inre fonden"?

Svar: Om du har pengar kvar i inre fonden och vill använda dessa för köp av vitvaror eller material
till renovering, gör du på så här:
Handla produkterna och spara kvittot.
Kom till styrelserummet på Kanelgränd 53 (helgfri måndag 19.00-19.30), där någon från styrelsen
attesterar ditt inköp.
Därefter skickar du kvittot samt uppgifter om ditt namn och adress, samt till vilket konto 
du vill ha pengarna utbetalda. 
När HSB handlagt ditt ärende betalas pengarna ut till angivet konto.