Kontakt med styrelsen

Styrelsen är tacksam om du i första hand tar kontakt via kontaktformuläret på hemsidan. Vi försöker svara på mail så fort vi kan.
Vill du få personlig kontakt finns dessutom någon av oss i styrelserummet på helgfri måndag mellan 19.00 och 19.30 under jämna veckor med uppehåll under juli månad.

Vid akuta ärenden kan du även nå oss per telefon:

Roll Namn Mobilnummer
O Totte Kahn 070-181 22 12 (ej under kontorstid)
vO Lennie Wallberg 076-349 42 03
Sekr Susanne Lindberg 073-500 02 09
Ledamot Ari Svensson 076-426 11 60
Ledamot Anton Jaksetic 070-405 68 39
Ledamot Anton Drane 076-891 34 00
Suppleant Jessica Svensson 070-444 56 26

Jour

Har du el-problem ska du INTE ringa jouren utan i första hand någon I styrelsen. Jouren byter enbart en säkring vilket kostar föreningen 1 900 kr per gång

Jourtelefon till Trygga Hiss: 08-798 92 00