Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt.

 

Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.

 

På senaste årsstämman valdes Rolf Salem som ordinarie revisor och Eva-Lena Lindross som revisorsuppleant.