shadow

Avbrott Com Hem bredband

Information från Com Hem

Nedanstående information fick de som registrerat sig hos Com Hem i sin mobil i går morse. För att säkerställa att informationen når ut till alla kommer den här.

För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbandstjänsten och digital-TV. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2020-12-07 09:00 och 2020-12-07 12:00.

Du behöver alltså inte ringa vare sig till Com Hem, HSB:s servicecenter eller till någon i styrelsen för att anmäla att bredbandet inte fungerar.

Styrelsen