Valberedning

Valberedningens uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda, det vill säga ledamöter och suppleanter till styrelsen och revisorer.
Valberedningen under verksamhetsåret 2016-2017 består av Anna Gustafsson (sammankallande), samt Eva Lemberg och Tobias Cedergren.

 

Om du har förslag på någon som skulle passa i styrelsen, ta gärna kontakt med valberedningen:

 

Eva Lemberg 070-429 59 75 , Anna Gustafsson 073-802 22 08  , Tobias Cedergren 070-275 10 17