Styrelse

Styrelse

Maila oss gärna till styrelsemailen om ni har någon fråga. Vi ser helst att ni inte ringer oss dagtid då vi är på våra arbeten men det går bra att skicka oss ett SMS om det är något akut ärende.

Lena Beskow

Ordförande

070-844 83 14

Lennie Wallberg ​

Vice Ordförande

076-349 42 03

Susanne Lindberg

Sekreterare

073-500 02 09

Ari Svensson

Ledamot

076-426 11 60

Susanne Krigsmann

Ledamot

073-318 80 77

Björn Ekvall​

Ledamot

076-891 34 00

Anders Linder

Ledamot HSB

070-664 05 90

Cecilia Alm

Förvaltare

010-442 15 19

Xxxx Xxxxx

Fastighetsskötare

010-442 13 45

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt.

Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.

På senaste årsstämman valdes Rolf Salem som ordinarie revisor och Susanne Krigsmann som revisorsuppleant.

Information för medlemmar

Grovsoprummet
Grovsoprummet är öppet söndagar  mellan 19.00 och 19.30 med uppehåll under storhelger och juli månad

Styrelserummet
Öppet måndagar jämna veckor mellan 19-19.30 med uppehåll under storhelger och juli månad.

Cookies

Vi använder oss av cookies på denna webbplats, när du surfar vidare så godkänner du användandet av cookies. Klicka här om du vill veta mer hur vi jobbar med cookies och dina personuppgifter.