Städdag hösten 2021

Söndagen den 31 oktober klockan 10:00 hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område! Vi samlas som vanligt vid föreningens garage vid stora parkeringen. Som vanligt ska vi först koncentrera oss på dungen, den stora gräsmattan och områdena runt parkeringarna innan vi fixar våra egna innergårdar. Hålltider:10.00 – 10.30 Anmälan 10.00 – 12.00 […]

Årsstämma 2021

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Torsdagen den 18 november 2021Tid: 19.00Plats: Njupskärrs förskolas matsal OBS! Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin. Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som […]